Dades significatives

Datos significativos

A ATERCA gestionem la teva aigua
 

A ATERCA distribuïm més de 3 milions de metres cúbics anualment a una a una població de més de 17.000 persones.

L’equip humà compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2018

  Magnitud  Valor
  Nº d'abonats 5.954
  Nº d'habitants 17.734
  Nº de municipis on gestionem el servei d'aigua potable 1
  Nº d'oficines d'atenció al client 1
  Km de xarxa d'aigua potable 99,95 km
  m3 d'aigua subministrada 3.553.416 m3
  Estacions de bombament d'aigua potable 5
  Nº de dipòsits en explotació 2
  Capacitat total dels dipòsits 6.500 m3