Distribució

Distribució

Distribució de l'aigua

És l’etapa final de l’aigua en el seu recorregut per la xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. Encara que el control de qualitat de l’aigua és una constant en totes les etapes, en aquesta fase cobra major rellevància, ja que es tracta de l’últim punt de control de les seves característiques sanitàries i organolèptiques abans de ser consumida.

La distribució de l'aigua al nucli urbà i a les diverses urbanitzacions es realitza per mitjà de diverses estacions de bombament i dipòsits intermedis. La zona d'abastament es divideix en 4 sectors, el sector G01, el G02, el H i el Toro. Tant el sector G01 i el H s'abasten del dipòsit de S'Ajaguda aquest dipòsit té una capacitat de 1.500 m³, el sector G02 s'abasta del dipòsit de Santa Ponça Nova amb una capacitat de 5.000 m³. L'últim, el sector del Toro s'abasta directament d'ABAQUA.
Es disposen de grups de bombament per garantir el subministrament d'aigua amb una pressió i un cabal adequat, aquests grups estan situats en el sector H, el grup de Costa de la Calma abasta al subsector de la Costa de la Calma i el grup de Bernart de Campanes abasta a ses Rotes i l'altre grup està situat en el sector del Toro.

La xarxa d'abastament d'ATERCA té una longitud d'aproximadament de 109 Km.