Transport i emmagatzematge

Transport i emmagatzematge

Transport i emmagatzematge de l'aigua

Aquest procés inclou l’elevació de l’aigua fins als dipòsits d’emmagatzemament i la distribució fins a cada punt de subministrament a través d’una xarxa de canonades, vàlvules i altres elements hidràulics que condueixen l’aigua fins als nuclis urbans.

Disposem de dos dipòsits d'acumulació el de S'Ajaguda (1500 m3), i el de Santa Ponça Nova (5000 m3), al dipòsit de S'Ajaguda arriba l'aigua directament d'ABAQUA, el diposit de Santa Ponça Nova es proveeix a través de 2 grups de bombament, un grup situat al carrer Jaume I i l'altre a Gaspar Melchor de Jovellanos.